4.3 MEEWERK MOGELIJKHEDEN EN ANDERE GASTEN/DERDEN PLEZIEREN

Meewerkmogelijkheden zijn er altijd wel, maar volledig voor eigen risico van de gasten zelf: Ze hebben normaal gesproken hun eigen verzekeringen, De Ontginner verzekert niemand en het betreft ook geen vrijwilligerswerk waarvoor de gemeente een algemene verzekering heeft afgesloten: Via onze site en via onze Algemene Voorwaarden is iedereen daarvan op de hoogte gesteld. Het komt ook in onze inschrijvingsformulieren te staan die ook mede daarvoor ondertekend dienen te worden door onze gasten.
Onze gasten mogen geheel vrijwillig en voor eigen risico op het terrein meewerken als dat de camping, de natuur of henzelf ten goede komt, maar ook als het het verblijf van onze gasten veraangenaamd of voor derden iets waardevols betekenen kan.  Het kan ook zo zijn dat ze dat doen om hun vrije tijd zinvol te benutten of om iets leuks onder handen te hebben. Uiteraard kan dat alleen in overleg met de campingbeheerders Ton en Ine. Betalingen zullen daarvoor niet plaatsvinden, maar dienst/wederdienst kan soms wel mogelijk zijn.

P4232306 P4232305 P4232298 P4232291 P4232286 P4232310 P4232125 P4232327 P4232240 achteraanzicht Alowiekes tuintje P4232211 P4232206 Vijver-4 Blokken-1
<
>
aanplant achter vijver bij achteringang hobbygrond en camping camping