3.3 CROWDFUNDING VOOR KOOP CAMPING N.A.R.

Crowdfunding N.A.R. voor overnemen Camping de Ontginner door Stichting N.A.R.(Natuurlijk Alternatief Recreëren) danwel Natuurliefhebbers, Andersdenkenden en Reizigersvolk.

DOEL: HET DOOR STICHTING  N.A.R. LATEN OVERKOPEN VAN CAMPING DE ONTGINNER, ALLEREERST DE BASIS VAN DE CAMPING: De campingondergrond, met sanitaire ruimte,  linker afhang grote stal als opslag voor allerlei en rechterdeel ter plaatse bekend als huiskamer van Stichting N.A.R. van ruim 100 m2:   verder hoort het parkeerterrein van de camping erbij: zie bijgevoegd kaartje. Totaal ca 6000m2
Daarna kan  N.A.R.,  afhankelijk van aantal deelnemers via de Crowdfunding , ook de landbouwgrond achter de camping (ca 6000m2) overnemen in eigendom van de eigenaren voor de elders op deze site genoemde landbouwprijs om te gaan dienen als door de Stichting N.A.R. beschermd en natuurlijk gebruiksgebied voor natuur, recreatie en voedselproductie voor de Crowdfunders die gebruik maken van de door N.A.R. overgenomen camping, voor het N.A.R. bestuur en  verder voor hun kinderen en kleinkinderen met aanhang/partners en voor dagrecreatie door de overige N.A.R.-Pashouders(uit te geven door het bestuur van de stichting en steeds geldig voor een jaar: bv voor bewezen diensten)
OP DEZE MANIER KAN DE NATUURLIJKE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWIKKELING TER PLAATSE VOORTGEZET EN VERDER DOORONTWIKKELD WORDEN OP EEN ZODANIGE MANIER DAT VELEN DAARVAN KUNNEN MEEGENIETEN: Er wordt al meer dan 25 jaar natuurbewust geleefd en gewerkt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
<
>
ons verhuurchaletje voor eventueel langere periodes