5.6 OVERIG NOODZAKELIJK WENSELIJK INTERESSANT

ZOLANG WIJ NOG DELEN TER PLAATSE IN BEZIT HEBBEN BLIJVEN:
Aansluitingen voor gas, water, licht, riool en glasvezel worden  dan mandelig, evenals het adres en de lange camping inrit met houtwal van ca 6m breed TOT AAN HET PERCEEL EN DE HAL VAN ONZE ZOON BRAM EN KOMT ER EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG OVER DE CAMPING NAAR ONS PERCEEL MET DE ZORGWONING .
ZOLANG WIJZELF, ONZE ZOON BRAM OF STICHTING N.A.R. NOG ERGENS MEE GEVESTIGD ZIJN AAN DE OIRSCHOTSEDIJK 4 BLIJFT OOK HET ADRES MET BRIEVENBUS ONDER HUN/ONS BEHEER STAAN.

ALS DE CAMPING WORDT OVERGENOMEN ZIJN DE NOG AANWEZIGE WAGENS EN KARREN TE KOOP VOOR DE KOPERS, ONGEACHT OF DAT STICHTING N.A.R. BETREFT OF EEN ANDERE PARTIJ. WE HEBBEN DAARVAN LIJSTEN (EN OOK ADVERTENTIES STAAN).

Uit het wagenpark volgens de “lijst 2018 prijslijst wagens, woonwagens, karren en onderdelen” kan uit de lijst van Ton worden gekozen wat er eventueel wordt overgenomen tegen de daarin genoemde minimumprijs met daarop een korting van minimaal 25 % (voor zover nog aanwezig, niet door Ton en Ine uitgezonderd en nog voorkomend op een nog aan te passen nieuw te maken lijst)

Eveneens zijn de 5 nu aanwezige en staande tipi’s al of niet samen met de beperkte daarin aanwezige inrichting te koop voor campingkopers. Ze staan nu alle vijf voor in totaal € 4000,- te koop.

Nog aanwezige bouwmaterialen voor afbouw van de mantelzorgwoning of voor een ander doel zijn in goed overleg tegen onderling nader overeen te komen prijzen beschikbaar voor de campingkopers.

TENSLOTTE ZAL TON : op verzoek en voor zover mogelijk tot 250 uur gratis assistentie verlenen aan kopers voor wat betreft leidingwerk, reparaties begeleiden en opstarten. Meer werkuren zullen tegen elkaar worden uitgeruild,of in overleg wederzijds vergoed.

DCIM100MEDIADJI_0027.JPG OLYMPUS DIGITAL CAMERA
<
>
dronefoto De Ontginner voorterrein en gebouwen