3.5 VOORDELEN VOOR CROWDFUNDERS

VOOR DE CROWDFUNDERS HIERBOVEN GENOEMD ONDER NUMMER 1 EN 2 GELDEN DE VOLGENDE VOORDELEN:

 • Je krijgt voor je Crowdfundinginleg voor recreatief gebruik een plaats voor je eigen mobiele kampeer- of verblijfsmiddel van ca 100 m2, met daarnaast nog 100m2 natuur elders(indien mogelijk op de landbouw/hobbygrond achter de camping zelf) op de door N.A.R. overgenomen camping in Haghorst waar je jezelf kunt zijn te midden van de natuur en van andere inleggers en gasten die grotendeels ook NARREN zijn en de stichting mee financieren
 • Je krijgt (mits er daarvoor voldoende deelnemers komen)voor je Crowdfunding inleg op het achterliggende terrein de mogelijkheid om op  ongeveer 100 m2 naar keuze op een natuurlijke wijze bomen, struiken, planten en gewassen aan te planten voor eigen en gezamenlijk gebruik als een soort voedselpark/voedselbos: Dit zolang je inleg nog niet voor meer dan de helft  is terugbetaald,  N.A.R. blijft bestaan en jaarlijks verblijf indien gewenst gedurende het openingsseizoen telkens van 15 maart tot 31 oktober.
 • Gedurende de wintersluiting mag je voor dagrecreatie gebruik maken van de camping (met de voorzieningen aldaar) en van de achterliggende landbouwgrond, voedselpark, voedselbos Dit evenals andere pashouders hiervoor.
 • Je hebt het medegebruiksrecht ter plaatse(en in goed overleg ook elders) van de gereedschappen van de Stichting (te regelen door het bestuur van de Vereniging voor N.A.R.-Crowdfunders) en gedoneerd aan de stichting door de bestuursleden van de stichting van hun hele en later nog te omschrijven  gereedschappenvoorraad en je mag het kleinmateriaal van de Stichting ook gratis voor jezelf gebruiken.
 • Eveneens heb je het recht voor gebruik ter plaatse(en in goed overleg ook vaak elders) van de op de camping en in de voormalige stallen opgeslagen materialen die de bestuursleden van de stichting niet meer voor een bepaald doel verder willen bewaren.
 • Je mag in goed overleg met de Vereniging voor N.A.R.-Crowdfunders, campingbestuur en gemeente het adres van de Stichting gebruiken als postadres als dat wenselijk is wegens bv langdurende reizen, verblijf in het buitenland, niet ingeschreven verblijf bij derden enz. gedurende de winterperiode.
 • In de openingsperiode van de camping mag je ook wel post ontvangen op het campingadres, MAAR NIET VAN OVERHEIDSINSTANTIES, NUTSBEDRIJVEN, DEURWAARDERS EN OVERIGE OFFICIËLE INSTANTIES: dit omdat gebruik van een postadres maar enkele maanden per jaar is toegestaan.
 • Je deelt mee in natura in de opbrengsten wat betreft voedselgewassen, fruit, bloemen, zaden, houtopbrengst enz. die niet voor iemand persoonlijk zijn bestemd, maar die zomaar aangeplant of in het wild/natuurlijk op de camping groeien: Alleen echter voor eigen gebruik: WAT ECHT OVERBLIJFT WORDT AAN DERDEN VERKOCHT EN KOMT N.A.R. TEN GOEDE
 • Je kunt in goed overleg met het bestuur soms ook gebruiksruimte/ werkruimte/ atelierruimte/ opslagruimte huren voor vooraf overeengekomen gebruik dat aan de maatschappelijke normen moet voldoen en natuur- en milieuvriendelijk is.
 • Je kunt tegen gereduceerde prijzen van de oorspronkelijke bestuurders van Stichting N.A.R.(Ton en Ine) uit privébezit  en mogelijk later ook van anderen via N.A.R. (woon-)wagens, onderdelen, sierwerken, meubels, kitsch, en later mogelijk ook nog andere zaken overnemen.  Mogelijk worden deze zaken t.z.t. ook ingebracht  in, of in massa verkocht aan de Stichting N.A.R.
 • OP HET N.A.R. TERREIN EN IN DE HUISKAMER KUN JE INDIEN NODIG/GEWENST PERSOONLIJK FEESTEN ORGANISEREN TEGEN SCHAPPELIJKE TARIEVEN TEN GUNSTE VAN N.A.R.
 • MOGELIJK WORDEN LATER OP HET TERREIN OOK AMBACHTELIJKE-, (KRINGLOOP-)WINKEL- EN/OF  HORECAVOORZIENINGEN OF ???? GEREALISEERD IN ONDERLING BEHEER DOOR DE N.A.R. CAMPINGGASTEN: De opbrengsten hiervan zullen ten goede komen aan de Stichting
 • Kleinschalige en op het terrein aanvaardbare betaalde activiteiten, ambachten, hobby’s en kunstproductie  kunnen in goed overleg met het stichtingsbestuur en het campingbestuur worden toegestaan. Per geval zal worden bekeken of dit ook opbrengsten voor de stichting kan genereren.
 • VIA N.A.R.WORDT ER EEN SOORT LET-KRING OPGEBOUWD ZODAT JE VAN ELKAARS KWALITEITEN EN MOGELIJKHEDEN GEBRUIK KUNT MAKEN TEGEN EEN HEEL LAAG OF NULTARIEF: persoonlijk gewin via of bij N.A.R. mag bij onze Crowdfunders geen doel zijn:
  Je bezit er ook geen campingdeel, maar je verwerft er met je bijdrage levensgenot.

DCIM100MEDIADJI_0027.JPG OLYMPUS DIGITAL CAMERA
<
>
dronefoto De Ontginner voorterrein en gebouwen